Wat doet de 'Nederlandse Stichting voor Doofblinden'
voor mensen die niet (goed) kunnen zien Ún horen ?

Het is voor doofblinde mensen erg moeilijk om contact te leggen met
andere mensen.
Door hun zintuiglijke handicaps is het lastig om op iemand af te stappen
en een praatje te maken of om iets te ondernemen.
Het risico dat doofblinde mensen in een isolement komen en in zichzelf
gekeerd raken, is levensgroot.

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden probeert doofblinde mensen
en mensen die niet goed kunnen zien Ún horen uit hun isolement te halen.
We proberen de onderlinge contacten tussen doofblinde mensen te
bevorderen.
Dat doen we door mensen uit te nodigen in
een ontspannen, recreatieve en educatieve
omgeving.
Jaarlijks organiseren we daarom een
uitgaansdag en een midweekvakantie.

Dit is mogelijk dankzij de steun en
medewerking van een groot aantal
vrijwilligers,donateurs en serviceclubs.


Wilt u meer uitleg over
'Wat is Doofblind'
klik dan hier


activiteiten / wat doet de NSD
Veurselaan 108
2272 AS Voorburg
Sponsors van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden  - Broeders Johannes de Deo te Neunen -
Vrienden  van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden  - Stichting Kalorama te Beek_Ubbergen - Helen Keller Stichting te Rotterdam - Castlesoft (ACS) Dodewaard - Stichting GGDM -